VOLKSWAGEN AG is een naamloze vennootschap van Duits recht met hoofdzetel te Wolfsburg.

CHAIRMAN OF THE BOARD OF MANAGEMENT:

Herbert Diess

Board of Management:

Herbert Diess
Oliver Blume
Gunnar Killian
N.N. (kommissarisch Ralf Brandstätter)
Jochem Heizmann
Andreas Renschler
Rupert Stadler
Hiltrud D. Werner
Frank Witter

POSTADRES:

Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg

Tel.: +49-5361-9-0

Fax: +49-5361-9-28282

e-mail: vw@volkswagen.de

 

VOLKSWAGEN AG is in het handelsregister van het kantongerecht Braunschweig geregistreerd onder het nr. HRB 100484. Het btw-identificatienummer van VOLKSWAGEN AG is DE 115235681.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Volkswagen AG biedt deze informatiediensten aan op basis van deze algemene gebruiksvoorwaarden van de websites van Volkswagen AG.

1. INFORMATIE IN OVEREENSTEMMING MET RICHTLIJN 1999/94/EG BETREFFENDE HET BRANDSTOFVERBRUIK EN DE CO2-UITSTOOT

Het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een voertuig zijn niet alleen afhankelijk van het efficiënte verbruik van de brandstof door het voertuig, maar worden ook beïnvloed door de rijstijl en andere niet-technische factoren. CO2 is het broeikasgas dat voornamelijk verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. De vermelde waarden zijn berekend volgens de meetmethoden vermeld in de huidige toepasselijke versie van richtlijn 80/1268/EEG. De gegevens hebben geen betrekking op een specifiek voertuig en maken geen deel uit van de specificaties, maar dienen enkel en alleen voor het vergelijken van verschillende voertuigtypes. Meer informatie over het officiële brandstofverbruik en de officiële, specifieke CO2-uitstoot van nieuwe personenwagens vindt u in de gratis EU-gids, 'Informatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van nieuwe auto's'.

2. LEVERING VAN INFORMATIEDIENSTEN EN AANVERWANTE GARANTIES

Volkswagen AG heeft de informatie op deze websites zorgvuldig, grondig en met de nodige ijver opgesteld en de website is 97,5% van de tijd beschikbaar op jaarbasis. De gegeven informatie is niet-bindend. Volkswagen AG geeft geen garantie op de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruiken van de gegeven informatie, in het bijzonder met betrekking tot de nauwkeurigheid, gangbaarheid en volledigheid ervan. Het bedrijf kan evenmin garanderen dat de informatie aan uw behoeften en wensen beantwoordt. Alle gegevens in verband met voertuigen en alle informatie op de websites van Volkswagen AG moeten bij als bij benadering correct worden beschouwd. De gegeven informatie is onderhevig aan veranderingen in ontwerp en levering, aan wijzigingen van de verkoopvoorwaarden van nieuwe voertuigen en prijsveranderingen. Informatie met betrekking tot prijzen en standaardspecificaties en met betrekking tot statutaire, wettelijke en belastingregels en hun effecten, zijn alleen van toepassing op de bondsrepubliek Duitsland. Op die afbeeldingen ziet u ook accessoires en optionele extra's die geen deel uitmaken van de standaardspecificaties. Bepaalde informatie die samen met deze diensten wordt gegeven, geeft de mening van het Volkswagen-management weer. Waar dergelijke informatie betrekking heeft op toekomstige trends, evenementen of omstandigheden, wordt het feit meestal aangeduid met termen als 'verwachten', 'plannen', 'beogen' of dergelijke. Omdat toekomstige ontwikkelingen zijn onderworpen aan variabele en vaak onvoorzienbare factoren, kan er geen garantie worden gegeven op de nauwkeurigheid van uitspraken met betrekking tot dergelijke toekomstige trends, evenementen of omstandigheden. Het management zal dergelijke uitspraken naar eigen goeddunken updaten. De economische en beursgegevens, percentages, indexen, prijzen, nieuws, algemene marktinformatie, enz. die beschikbaar worden gemaakt, worden alleen ter informatie aangeboden aan bezoekers van de Volkswagen-websites en vormen geen investeringsadvies of andere vorm van aanbeveling. Wanneer de websites aanbevelingen van analisten bevatten, geeft Volkswagen AG geen garantie met betrekking tot hun efficiëntie, in het bijzonder niet wat betreft de nauwkeurigheid en volledigheid van de veronderstellingen en conclusies die aan de basis van de voornoemde aanbevelingen liggen. Controleer alle informatie voordat u deze gebruikt. We kunnen alleen bindende informatie geven op specifiek verzoek.

3. SPECIALE INFORMATIEDIENSTEN

Bepaalde informatie- en communicatiediensten die toegankelijk zijn via portalen van de websites van Volkswagen AG zijn bovendien onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de betreffende portalen.

4. DIENSTEN VAN PARTNERS

Onze partners leveren bepaalde informatiediensten. Dergelijke diensten zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van de betreffende partners en de vermelding van links naar hun websites op de websites zijn Volkswagen AG houdt geen aanbevelingen noch garanties in. Volkswagen AG is niet verantwoordelijk voor dergelijke inhoud. De betreffende dienstverleners handelen niet in naam van Volkswagen AG.

5. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Op de websites van Volkswagen AG staan links naar websites van derden. Volkswagen AG maakt geen aanspraak op de rechten van de websites van derden die toegankelijk zijn via links en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud.

6. TOEGESTAAN GEBRUIK VAN DIENSTEN

Bij het gebruik van deze websites moet u het copyright, de naam- en handelsmerkrechten en alle andere eigendomsrechten van derden naleven. Alle websites van Volkswagen AG worden bijvoorbeeld beschermd, waaronder de afbeeldingen, muziek en merknamen, zoals 'Volkswagen' en 'Golf'. Dit geldt ook voor de eigendomsrechten van onze filialen. U mag noch deze websites noch de gebruiksvoorwaarden ervan beschouwen als een licentie of de toekenning van een ander recht op de eigendomsrechten van Volkswagen AG. U mag de aangeboden diensten niet misbruiken, u mag in het bijzonder geen veiligheidsmaatregelen van de informatiediensten omzeilen; noch apparaten of toepassingen gebruiken die leiden tot of kunnen leiden tot schade aan de systemen van Volkswagen AG of verstoring ervan, in het bijzonder naar aanleiding van wijzigingen aan de fysieke of logische structuur van de servers of het netwerk van Volkswagen AG of andere netwerken; noch de informatiediensten, noch geheel noch gedeeltelijk, opnemen in andere online inhoud, noch van persoonlijke noch van commerciële aard, noch de diensten voor commerciële doeleinden gebruiken.

7. AANVAARDING VAN COOKIES

Volkswagen AG slaat cookies op uw computer op wanneer u onze websites bezoekt. U kunt zelf bepalen in welke mate cookies worden geactiveerd of gedeactiveerd met behulp van instellingen op uw computer (gewoonlijk in uw internetbrowser, zoals Internet Explorer; raadpleeg voor meer informatie het deel Technische vereisten). Volkswagen AG gaat ervan uit dat u aanvaardt dat er cookies op uw computer worden opgeslagen indien deze instelling in uw browser is geactiveerd. Raadpleeg voor gegevensbescherming onze Verklaring in verband met gegevensbescherming.

8. LINKS NAAR WEBSITES VAN VOLKSWAGEN AG

Het is toegestaan om hyperlinks naar de startpagina's van Volkswagen-websites op te nemen, zoals www.volkswagen.de, op voorwaarde dat de doelpagina via de link volledig wordt hernieuwd zonder in een nieuw venster te worden geopend en op voorwaarde dat dit binnen de 24 uur na de plaatsing via e-mail wordt gemeld aan links@vw-online.de. Bovendien moet de hyperlink duidelijk als dusdanig zijn aangeduid op de bronpagina met de zin 'Link naar Volkswagen AG' of de naam van de doelpagina van Volkswagen AG samen met de zin 'Link naar Volkswagen AG'. Links die niet aan deze regel beantwoorden, moeten eerst door Volkswagen AG worden goedgekeurd. Volkswagen AG behoudt zich het recht voor bepaalde links te verbieden, niettegenstaande de naleving van de bovenstaande regel.

9. AANSPRAKELIJKHEID

Volkswagen AG aanvaardt aansprakelijkheid bij doelbewust handelen of grove nalatigheid, in overeenstemming met de Duitse wet betreffende productaansprakelijkheid, en voor garanties die Volkswagen AG uitdrukkelijk biedt. Bij minder ernstige gevallen van nalatigheid aanvaardt Volkswagen AG alleen aansprakelijkheid bij inbreuk op een basisverplichting, waarbij het bedrag van alle aanverwante schadeclaims is beperkt tot de mate van het voorzienbare verlies.

10. VEILIGHEID BIJ DE OVERDRACHT VAN INFORMATIE AAN VOLKSWAGEN AG

Als u een e-mail naar Volkswagen AG wilt sturen met uw persoonlijke e-mailaccount, moet u, tengevolge van de technische structuur van internet, zelf veiligheidsmaatregelen treffen om de vertrouwelijkheid en integriteit van de inhoud van uw e-mail te verzekeren, door gebruik van een in de handel verkrijgbare versleutelingssoftware bijvoorbeeld. Als u direct via de Volkswagen AG-contactpagina een e-mail wilt verzenden, worden uw gegevens niet-versleuteld doorgegeven. U hebt dus geen garantie op de vertrouwelijkheid en integriteit van de inhoud van uw e-mail.

11. VERANDERINGEN AAN DE OMVANG VAN DE PRESTATIES EN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Volkswagen AG behoudt zich het recht voor de aangeboden diensten uit te breiden of te beperken, of de werking ervan op elk moment, geheel of gedeeltelijk, te wijzigen. Door de snelle ontwikkeling van internet moeten we deze algemene voorwaarden regelmatig aanpassen. Raadpleeg hiertoe de recentste versie van de algemene voorwaarden.

12. RECHTSKEUZE

Het gebruik van diensten en deze algemene voorwaarden is onderworpen aan de Duitse wet, met uitzondering van de voorzieningen in verband met conflicterende bepalingen.

We hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy wanneer u onze websites gebruikt. Daarom geven we hieronder een uitgebreid overzicht van de anonieme en persoonlijke gegevens die we verzamelen.

1. ANONIEME GEGEVENS

U kunt in principe alle websites van Volkswagen AG bezoeken zonder dat uw identiteit aan ons wordt gemeld. We krijgen alleen de naam van uw internetprovider te zien, de website via welke u op onze site bent gekomen en welke pagina's van onze website u bezoekt. Deze informatie wordt om statistische doeleinden geëvalueerd. Uw identiteit als individuele gebruiker blijft op elk moment anoniem.

2. HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

We verzamelen alleen persoonlijke gegevens als u ze aan ons bezorgt, bijvoorbeeld om een contract op te stellen, als antwoord op een enquête of wanneer u zich inschrijft voor persoonlijke diensten.

Wanneer u instemt met de algemene voorwaarden wanneer u gebruik maakt van de persoonlijke diensten van Volkswagen, zullen we uw gegevens verwerken ten behoeve van promotie en marktonderzoek en om elektronische diensten op maat van uw behoeften te ontwikkelen. Als u toestemming geeft, zal de informatie die u bekijkt op de Volkswagen-portalen worden gebruikt voor het aanmaken van een gebruikersprofiel zodat we u promoties op maat kunnen sturen.

Alle dergelijke gegevens worden in versleutelde vorm doorgegeven om misbruik door derden te voorkomen. Uw gegevens zullen worden verwerkt in de bondsrepubliek Duitsland.

3. GEBRUIK EN VERSPREIDING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Zonder uw toestemming voor ander gebruik, zullen we de persoonlijke gegevens verzameld op de websites van Volkswagen AG alleen gebruiken voor het opstellen van contracten en het beantwoorden van uw vragen. Als u op voorhand toestemming geeft, zullen we uw gegevens ook gebruiken voor promotie en marktonderzoek en om elektronische diensten op maat van uw behoeften te ontwikkelen. We zullen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor persoonlijke promoties als u uw toestemming hebt gegeven.

Wanneer u instemt met het gebruik van uw gegevens voor de bovenstaande doeleinden, stemt u er ook mee in dat uw gegevens worden doorgegeven aan andere bedrijven van de Volkswagen-groep en andere Volkswagen-partners (dealers en servicecentra) gekozen door u. Het is dus mogelijk dat uw gegevens ook aan deze partijen worden doorgegeven. We zullen geen gegevens aan derden doorgeven. U kunt uw toestemming natuurlijk op elk moment met onmiddellijk en toekomstig effect intrekken.

Als u nog vragen hebt over de bescherming van uw gegevens bij Volkswagen, raadpleeg dan onze FAQ's (veelgestelde vragen). U kunt ook informatie vragen over uw gegevens en al uw suggesties via e-mail of brief sturen naar het volgende adres:

Volkswagen AG Data Protection Officer

Volkswagen AG

Brieffach 1886/1

38436 Wolfsburg

datenschutz@volkswagen.de

Kies uw model

Arteon

Kies uw model

Arteon