VOLKSWAGEN AG on Saksamaa õigusruumis tegutsev aktsiaühing, mille peakontor asub Wolfsburgis.

 

JUHATUSE ESIMEES:

Herbert Diess

 

JUHATUS:

Herbert Diess
Oliver Blume
Gunnar Killian
N.N. (kommissarisch Ralf Brandstätter)
Jochem Heizmann
Andreas Renschler
Rupert Stadler
Hiltrud D. Werner
Frank Witter

POSTIAADRESS:

Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg

Tel: +49-5361-9-0

Faks: +49-5361-9-28282

E-post: vw@volkswagen.de

 

 

VOLKSWAGEN AG on registreeritud Braunschweigi ringkonnakohtus äriregistri koodiga HRB 100484. VOLKSWAGEN AG käibemaksukohustuslase registreerimisnumber on DE 115235681.

KASUTUSTINGIMUSED

Volkswagen AG pakub käesolevaid teabeteenuseid Volkswagen AG veebisaitide üldiste kasutustingimuste alusel.

1. MÄRKUS KÜTUSEKULU JA CO2-HEITE KOHTA VASTAVALT DIREKTIIVILE 1999/94/EÜ

Sõiduki kütusekulu ja CO2-heide ei sõltu mitte ainult sõiduki kütuse tõhusast kasutamisest, vaid neid mõjutab ka sõiduviis ja muud mittetehnilised tegurid. CO2 on kasvuhoonegaas ja peamine globaalse soojenemise põhjus. Esitatud väärtused arvutati vastavalt direktiivi 80/1268/EMÜ praegu kehtivas versioonis sätestatud mõõtmismeetoditele. Andmed pole seotud konkreetse sõidukiga ega kuulu spetsifikatsiooni juurde, need on lisatud ainult eri sõidukitüüpide võrdlemiseks. Lisateavet uute sõiduautode ametlike kütusekulu andmete ja ametliku CO2 eriheitme kohta leiate EÜ juhendist „Teave uute sõiduautode kütusekulu ja CO2 heitmete kohta”.

2. TEABETEENUSTE OSUTAMINE JA ASJAOMASED GARANTIID

Volkswagen AG on koostanud käesolevatel veebisaitidel sisalduva teabe kohusetundlikult, põhjalikult ja vastavalt nõuetele ning see on aastaringselt saadaval keskmiselt 97,5% ajast. Siin antud teave pole siduv. Volkswagen AG ei anna mis tahes garantiid seoses esitatud teavet kasutades saadavate tulemustega, eelkõige seoses nende täpsuse, asjakohasuse või terviklikkusega või seoses sellega, kas teabe kvaliteet vastab teie vajadustele ja soovidele. Kõik Volkswagen AG veebisaitidel esitatud sõidukeid puudutavad andmed ja kogu teave on ligikaudsed. Esitatud teabe sisu ja saadavus ning uute sõidukite müügitingimused ja hinnad võivad muutuda. Teave hindade ja standardspetsifikatsioonide, samuti õigusaktide, seaduse ja maksueeskirjade ning määruste ja nende mõju kohta kehtib ainult Saksamaa Liitvabariigi kohta. Piltidel on näidatud ka tarvikud ja täiendav lisavarustus, mis ei kuulu standardspetsifikatsiooni hulka. Osa koos nende teenustega esitatud teabest kajastab Volkswageni juhatuse seisukohti. Kui see teave viitab tulevastele suundumustele, sündmustele või olukordadele, on sellele faktile üldiselt osutatud sõnadega nagu „prognoositakse”, „plaanitakse”, „kavatsetakse” või muul sarnasel viisil. Kuna tulevased arendused sõltuvad muutuvatest ja tihti ettenägematutest teguritest, ei saa anda mingisugust garantiid tulevaste suundumuste, sündmuste või olukordade kohta tehtud avalduste täpsuse suhtes. Juhatus ajakohastab sellised avaldused endale sobival ajal. Aktsiaturgu puudutavad ja majanduslikud andmed, kursid, indeksid, hinnad, uudised, üldine turuga seotud ja igasugune muu teave on esitatud ainult teabeks Volkswageni veebisaidi külastajatele, tegemist pole nõuannetega investeerimiseks või muud liiki soovitustega. Kui veebisaidil on esitatud analüütikutelt saadud teave, ei anna Volkswagen AG mingisugust garantiid nimetatud soovituste mõjususe kohta, samuti mitte nende aluseks olevate eelduste ja järelduste täpsuse ja terviklikkuse kohta. Kontrollige kogu teavet enne selle kasutamist. Siduvat teavet saab esitada ainult vastuseks konkreetsetele päringutele.

3. ERITEABETEENUSED

Pange tähele, et osale Volkswagen AG veebisaitidelt portaalide kaudu ligipääsetavale teabele ja sideteenustele kehtivad lisaks ka asjaomaste portaalide kasutustingimused.

4. Partnerite osutatud teenused

Mõnda teabeteenust osutavad meie partnerid. Pange tähele, et teenustele kehtivad vastavate partnerite kasutustingimused ja partnerite veebisaitide linkide kaasamine Volkswagen AG veebisaidile ei tähenda mis tahes soovitust ega garantiid. Volkswagen AG ei vastuta sellise sisu eest. Vastavad teenusepakkujad pole Volkswagen AG esindajad.

5. LINGID MUUDE TOOTJATE VEEBISAITIDELE

Volkswagen AG veebisaidid sisaldavad linke muude tootjate veebisaitidele. Volkswagen AG ei ole linkide kaudu juurdepääsetavate muude tootjate veebisaitide omanik ega vastuta nende sisu eest.

6. TEENUSTE LUBATAV KASUTAMINE

Nende veebisaitide kasutamisel peate järgima muude tootjate nime-, kaubamärgi- ja autoriõigusi ning mis tahes muid intellektuaalse omandi õigusi. Kõik Volkswagen AG veebisaitidel sisalduvad kujutised, muusika ja marginimed (nt „Volkswagen” ja „Golf”) on kaitstud. See kehtib ka meie sidusettevõtete intellektuaalse omandi õiguste kohta. Veebisaite ega nendega seotud kasutustingimusi ei saa käsitleda litsentsina ning need ei anna mis tahes muid õigusi Volkswagen AG intellektuaalse omandi osas. Nõustute, et ei kuritarvita pakutavaid teenuseid, näiteks ei möödu teabeteenuste kasutatavatest turbemeetmetest; ei kasuta mis tahes seadmeid ega käita rakendusi, mis kahjustavad või võivad kahjustada Volkswagen AG süsteeme või põhjustada neis rikkeid, eelkõige seoses teenuste või Volkswagen AG võrgu või muude võrkude füüsilise või loogilise struktuuri muutmisega; ei kaasa teabeteenuseid osaliselt ega tervikuna muude isiklike või äritegevusega seotud veebisaitide sisusse ega kasuta teenuseid ärilise kasu saamiseks.

7. KÜPSISTEGA NÕUSTUMINE

Volkswagen AG veebisaitide külastamisel jäetakse teie arvutisse küpsiseid. Arvuti sätete kaudu (tavaliselt veebibrauseris (nt Internet Explorer); lisateavet leiate jaotisest „Tehnilised nõuded”) saate määrata, mis ulatuses on küpsised lubatud või keelatud. Volkswagen AG eeldab, et kui teie brauseris on küpsised lubatud, nõustute küpsiste arvutisse jätmisega. Andmekaitse kohta leiate lisateavet meie andmekaitsedeklaratsioonist.

8. LINGID VOLKSWAGEN AG VEEBISAITIDELE

Volkswageni veebisaitide hüperlinkide (nt www.volkswagen.de) kasutamine saitidel on lubatud, kui lingi klõpsamisel värskendatakse sihtleht täielikult ja seda ei paigutata raami ning Volkswagen AG-d teavitatakse sellest meiliaadressil links@vw-online.de 24 tunni jooksul. Lisaks sellele peab lähtelehel olev link olema selgelt tuvastatav fraasiga „Link Volkswagen AG lehele” või Volkswagen AG sihtlehe nimega koos fraasiga „Link Volkswagen AG lehele”. Lingid, mis seda eeskirja ei järgi, peavad enne avaldamist saama Volkswagen AG heakskiidu. Volkswagen AG jätab endale õiguse keelata eespool esitatud eeskirjale mittevastavate linkide kasutamise.

9. VASTUTUS

Volkswagen AG vastutab tootja tahtlikust või raskest hooletusest põhjustatud vigade eest vastavalt Saksamaa tootevastutuse seadusele ning Volkswagen AG poolt sõnaselgelt antud garantiide eest. Kerge hooletuse korral võtab Volkswagen AG vastutuse ainult oluliste kohustuste mittetäitmise eest, kui mis tahes kahjudega seotud nõuete kogumaksumus piirdub prognoositava kahju summaga.

10. VOLKSWAGEN AG-le SÕNUMITE EDASTAMISE TURVALISUS

Juhul kui soovite saata ettevõttele Volkswagen AG meilisõnumi oma erameilikontolt, peate lähtuvalt Interneti tehnilisest struktuurist rakendama isiklikud ettevaatusabinõud, et tagada oma meilisõnumi sisu konfidentsiaalsus ja terviklikkus, kasutades näiteks mõnda kaubanduslikult kättesaadavat standardset krüptimistarkvara.

Kui soovite saata meilisõnumi otse Volkswagen AG kontaktilehelt, peate võtma arvesse, et teie andmed edastatakse krüptimata kujul, mistõttu pole võimalik garanteerida teie meilisõnumi sisu konfidentsiaalsust ega terviklikkust.

11. TÄITMISE ULATUSE JA KASUTUSTINGIMUSTE MUUDATUSED

Volkswagen AG jätab endale õiguse mis tahes ajal suurendada või vähendada osutatava teenuse ulatust või muuta täielikult või osaliselt selle funktsionaalsust. Interneti kiire arengu tõttu peame neid kasutustingimusi aeg-ajalt muutma. Seetõttu lugege kasutustingimuste uusimat kehtivat versiooni.

12. KOHALDUVAD SEADUSED

Teenuste kasutamise ja nende kasutustingimuste suhtes kehtivad Saksamaa seadused, v.a neis sisalduvad kollisiooninormide sätted.

ANDMEKAITSEDEKLARATSIOON

Meil on hea meel, et otsustasite külastada meie veebisaiti, ja täname, et tunnete huvi meie ettevõtte, toodete ja veebisaitide vastu. Teie privaatsus meie veebisaitide külastamisel on meie jaoks oluline. Seetõttu palume teil arvesse võtta järgmist teavet.

1. ANONÜÜMNE ANDMETE KOGUMINE

Teil on õigus külastada Volkswagen AG veebisaite, ilma et peaksite meile teada andma oma isikut. Meile teatatakse ainult teie Interneti-teenuse pakkuja nimi, veebisait, mille kaudu meie saidile liikusite, ja see, milliseid meie veebisaite te külastate. Seda teavet analüüsitakse statistilistel eesmärkidel. Teie anonüümsus üksikkasutajana säilib.

2. ISIKUANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE

Isikuandmeid kogutakse ainult siis, kui te need meile esitate (nt lepingu täitmiseks, küsitluste täitmiseks või isikupärastatud teenuste saajaks registreerumiseks). Kui registreerute Volkswageni isikupärastatud teenuste saajaks (eeldusel, et annate selleks nõusoleku), töödeldakse teie registreerimisandmeid reklaamimise ja turu-uuringute eesmärgil ning vajaduspõhiste elektrooniliste teenuste pakkumisel. Samuti kasutatakse teie poolt Volkswageni portaalide külastamise käigus kuvatud teavet teie nõusolekul kasutajaprofiili loomiseks, et saaksime teile teha just teile mõeldud reklaampakkumisi. Need andmed edastatakse krüptitud kujul, et vältida nende väärkasutust kolmandate osapoolte poolt.

3. ISIKUANDMETE KASUTAMINE JA LEVITAMINE

Volkswagen AG veebisaitidel kogutud isikuandmeid kasutatakse ainult lepingu täitmiseks ja teie päringute töötlemiseks, v.a juhul, kui olete nõustunud nende andmete teistsuguse kasutusega. Vastavalt teie nõusolekule võib teie andmeid kasutada ka reklaamimiseks ja turu-uuringute tegemiseks ning vajaduspõhiste elektrooniliste teenuste arendamiseks Volkswagen AG poolt. Isikuandmeid kasutatakse isikupärastatud reklaampakkumiste tegemiseks ainult juhul, kui annate selleks nõusoleku. Kuna nõusolek kasutada teie andmeid eespool nimetatud eesmärkidel võib hõlmata ka teie andmete edastamist Volkswageni kontserni ettevõtetele ja Volkswageni partneritele (müügiesindustele ja teeninduskeskustele), võidakse teie andmed saata neile osapooltele. Mis tahes muid andmeid kolmandatele osapooltele ei edastata. Loomulikult saate selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta, nii et see kaotab kohe kehtivuse. Kui teil on Volkswageni ja andmete kaitsmisega seoses lisaküsimusi, lugege meie KKK-d (korduma kippuvaid küsimusi). Lisaks saate igal ajal küsida teavet oma andmete kohta ning anda soovitusi, saates meilisõnumi või kirja järgmisele aadressile:

Volkswagen AG esindaja andmekaitse küsimustes

Volkswagen AG

Brieffach 1886/1

38436 Wolfsburg

datenschutz@volkswagen.de

Valige oma mudel:

e-up!¹
e-Golf²
Golf GTE³
Golf GTI⁴
Golf GTD⁵
Golf
Golf Variant
Golf Sportsvan
Touran
Polo
Passat
Passat GTE⁸
Passat Variant
Passat GTE Variant⁹
Passat Alltrack
Beetle
Uus Tiguan
Sharan
Volkswagen CC
Jetta

Volkswageni kommertsveokid:

Caddy
Transporter
Multivan
Caravelle
Amarok

Valige mudel:

e-up!¹
e-Golf²
Golf GTE³
Golf GTI⁴
Golf GTD⁵
Golf
Golf Variant
Golf Sportsvan
Touran
Polo
Passat
Passat GTE⁸
Passat Variant
Passat GTE Variant⁹
Passat Alltrack
Beetle
Uus Tiguan
Sharan
Volkswagen CC
Jetta

Volkswageni kommertsveokid:

Caddy
Transporter
Multivan
Caravelle
Amarok