DOSTUPNOST V MEZINÁRODNÍM MĚŘÍTKU

Zkontrolovat dostupnost teď hned

Máte nějaké nejasnosti ohledně služeb Car-Net?

Zde najdete odpovědi na nejčastější dotazy vztahující se k aplikacím a službám.

1. Jakým způsobem nastavím svůj vůz, abych mohl(a) získat/využívat tyto služby?

Tento soubor online služeb nevyžaduje žádnou speciální konfiguraci. Vozidla Volkswagen jsou systémem Car-Net vybavena již ve standardu.

Abyste mohli využívat služby Guide & Inform, musí být Váš vůz vybaven jedním z těchto navigačních systémů: Discover Media nebo Discover Pro. Mimo to je nutné v konfigurátoru pro speciální výbavu zvolit položku „Guide & Inform“ v kategorii Car-Net.

Vhod Vám mohou přijít také následující funkce:

- Rozhraní „Comfort“ pro chytré telefony: smyslem této funkce je optimalizovat spolupráci chytrého telefonu s palubním systémem, výsledkem čehož je rychlejší a stabilnější připojení k internetu.

- Rozhraní „Premium“ pro chytré telefony: tento systém zahrnuje samostatný modem s anténou, který nabízí lepší příjem signálu, výsledkem čehož je rychlejší a stabilnější připojení k internetu. Tuto možnost zvolte pokud chcete nastavit mobilní připojení prostřednictvím samostatné SIM karty nebo pokud je v rámci Vašeho chytrého telefonu k dispozici profil rSAP Bluetooth®.

2. Jaká bude cena?

Pokud se zákazník zaregistruje do systému Car-Net jako první majitel vozidla do 90 dní od převzetí vozidla, může služby Car-Net minimálně po dobu prvních 12 měsíců využívat bezplatně. Celková doba trvání tohoto bezplatného využívání online služeb závisí na konkrétním modelu, roku výroby a výbavě vozidla. Bližší informace na toto téma najdete na portálu Car-Net a v návodu k obsluze konkrétního vozu.

Po uplynutí bezplatné lhůty lze možnost využívat služby Car-Net prostřednictvím portálu Car-Net za poplatek prodloužit.

Prosím pamatujte: Služby Car-Net jsou dostupné pouze ve spojení s platnou smlouvou na využívání internetového připojení uzavřenou mezi Vámi a Vaším mobilním operátorem nebo na základě smlouvy uzavřené speciálně pro tento účel. Mimo to jsou dostupné pouze na místech s patřičným pokrytím. V závislosti na mobilním tarifu, který využíváte, Vám mohou při stahování dat z internetu vzniknout další náklady (např. roamingové poplatky), což platí obzvláště pokud služby využíváte v zahraničí. Vzhledem k velkému objemu stahovaných dat Vám důrazně doporučujeme uzavřít s Vaším mobilním operátorem paušální smlouvu.

3. Jaké internetové připojení je ve voze využíváno?

Existují různé způsoby, jak připojit vůz k internetu:

1. Spárování Vašeho chytrého mobilního telefonu s navigačním systémem přes Wi-Fi. Pro tento účel je nutné, aby Váš chytrý mobilní telefon dokázal vytvořit individuální Wi-Fi přístupový bod. Navigační systém je pak s tímto Wi-Fi přístupovým bodem spárovat.

2. Spárování Vašeho chytrého mobilního telefonu, který podporuje připojení k internetu, s rozhraním pro mobilní telefon „Premium“. Podmínkou je, že telefon musí podporovat protokol bluetooth rSAP (remote SIM Access Profile).

3. Váš nový vůz je vybaven rozhraním pro chytrý mobilní telefon „Premium“ a do příslušného slotu v přihrádce palubní desky byla vložena SIM karta s aktivovaným datovým tarifem u některého mobilního operátora. K existující SIM kartě využívané ve Vašem chytrém mobilním telefonu může být u Vašeho operátora zakoupena další tzv. duální nebo multi SIM karta.

4. Do USB portu vložíte UMTS stick (Volkswagen Car-Stick) s integrovanou SIM kartou (s platným datovým tarifem).

5. Protože je Váš vůz vybaven palubní online jednotkou OCU (Onboard Connectivity Unit), již ve standardu je v palubním systému integrována SIM karta, kterou Váš vůz využívá k připojení k internetu.

4. Jsou tyto služby k dispozici ve všech evropských zemích?

Ne, nejsou. Možnost využívat služby Car-Net závisí na dostupnosti jednotlivých služeb ve Vaší zemi, na konkrétním modelu, modelovém roku a výbavě. Bližší informace na toto téma najdete na portálu Car-Net a v návodu k obsluze konkrétního vozu.

5. Jakým způsobem zjistím, zda je můj mobilní telefon kompatibilní se službami Car-Net?

Kompatibilitu Vašeho chytrého telefonu se systémem Car-Net si můžete ověřit na stránce www.volkswagen.com/Car-Net.

6. Mohu si objednat služby Car-Net bez ohledu na to, jaký model Volkswagen vlastním?

Ne, služby Car-Net jsou v současné době k dispozici jen pro vybrané modely. Přehled modelů Volkswagen, které podporují systém Car-Net najdete na stránkách www.volkswagen.com/Car-Net, kde jsou uvedeny také konkrétní podporované služby.

7. Je možné objednat si jen některé služby Car-Net?

Ne, služby Car-Net lze objednat pouze jako kompletní soubor.

8. Jaké kroky mohu podniknout v případě, že jsou požadované služby nedostupné?

Zkontrolujte prosím, zda

- máte na portálu Car-Net vytvořený uživatelský účet pro využívání daných služeb

- jste ke svému uživatelskému účtu na portálu Car-Net přiřadili svůj vůz

- a zda máte stále platnou smlouvu.

Prosím pamatujte, že v pravidelných intervalech provádíme údržbu serverů, které online služby zajišťují. Pravidlem je, že jsou tyto údržbové práce prováděny v noci. Při této údržbě bohužel nejsou po krátkou dobu naše služby dostupné. Pokud máte jakékoli další dotazy, můžete se kdykoli obrátit na linku zákaznické péče společnosti Volkswagen.

9. Může se kvalita přenosu dat měnit v závislosti na místě připojení?

Ano, může. Kvalita bezdrátového připojení k internetu, se kterou souvisí kvalita přenosu dat, se mění v závislosti na místě připojení. Na některých místech se může v závislosti na regionu a příslušném mobilním operátorovi kvalita pokrytí výrazně lišit. Informace o pokrytí a konkrétní mobilní síti Vám posktyne Váš mobilní operátor. Kvalitu připojení však mohou ovlivňovat i další faktory. Například v podzemním parkovišti nebo v tunelu bude dobrá kvalita připojení jen výjimečně.

Vytvoření uživatelského účtu

1. Potřebuji pro využívání služeb Car-Net uživatelský účet?

Ano, abyste mohli využívat námi poskytované služby, musíte si nejprve vytvořit uživatelský účet.

2. Jak poznám, že vytvoření mého uživatelského účtu proběhlo úspěšně?

Zanedlouho po úspěšné registraci Vám na zadanou e-mailovou adresu přijde automaticky vygenerovaný potvrzovací e-mail. Poté prosím klikněte na odkaz uvedený v tomto e-mailu. Tento odkaz Vás přesměruje zpět na webové stránky Car-Net, kde se můžete znovu přihlásit. Tím úspěšně dokončíte proces registrace. Abyste mohli využívat naše služby, musíte ke svému uživatelskému účtu přiřadit svůj vůz.

3. Co mám dělat, pokud mi dosud nepřišel potvrzovací e-mail.

Prosím pamatujte, že než se objeví potvrzovací e-mail ve Vaší schránce, může to trvat několik minut. Případně si prosím ověřte, že se e-mail nezařadil do složky pro spam. Pokud e-mail nemůžete najít, vytvořte si prosím jiný uživatelský účet nebo kontaktujte naší telefonickou podporu.

Ochrana osobních informací

1. Co se stane s osobními informacemi přenášenými přes síť Car-Net?

Podrobnější informace na toto téma najdete v části Ochrana soukromí.

2. Jsou mé Car-Net aplikace chráněny integrovaným firewall nebo antivirovým programem?

Žádný takový software není v aplikacích instalován.

3. Doporučili byste mi instalovat si do chytrého telefonu přídavný bezpečnostní software, který by bránil počítačovým útokům ze sítě Car-Net?

Komunikace v rámci sítě a autentifikační proces jsou již chráněny (HTTPS a mobilní párování). Nicméně, u přístrojů s OS Android je doporučena instalace firewall nebo antivirového programu. To však není nutné u přístrojů iPhone™ a iPad™.

4. Kde najdu a mohu si přečíst Všeobecné podmínky užívání a Prohlášení o ochraně soukromí?

Oba tyto dokumenty najdete v zákaznickém portálu.

5. Někdo mi ukradl můj chytrý telefon. Mohu z důvodu vlastní bezpečnosti a prevence před zneužitím zablokovat využívané služby?

Ano. Mobilní spárování individuálních zařízení lze zablokovat. Bez opětovného spárování se zařízením nebude možné služby využívat. Mimo to je aplikace chráněna PIN kódem, který je nutné znovu zadat nejméně po 10 minutách.

Přidání vozidla

1. Jak mohu přiřadit vozidlo ke svému uživatelskému účtu?

Abyste mohli využívat služby poskytované pro elektromobily Volkswagen, které jsou kompatibilní se sítí Car-Net, musíte nejprve přiřadit dané vozidlo k uživatelskému účtu. To uděláte tak, že se prostřednictvím tlačítka Login (Přihlášení) přihlásíte na webové stránky, a pak zadáte VIN číslo (identifikační číslo vozidla / číslo podvozku) svého vozu. V závislosti na souboru dostupných služeb možná bude třeba, abyste pro identifikační účely upřesnili počet najetých kilometrů, nebo Vám přijde osmimístný PIN kód, který budete muset zadat do navigačního systému Vašeho vozu.

2. Co je VIN?

Číslo VIN (identifikační číslo vozidla / číslo podvozku) je individuální identifikační číslo Vašeho vozu Volkswagen. Toto číslo budete potřebovat pro identifikaci svého vozu a nastavení profilu Car-Net. VIN číslo najdete v pravém dolním rohu (při pohledu zvenku) čelního skla nebo vyryté na prahovém panelu vozu.

3. Proč musím zadávat počet najetých kilometrů? Proč musím zadávat ve voze svůj PIN kód?

Zadání přesného počtu ujetých kilometrů nebo PIN kódu zajistí, že jste jediná osoba, která je oprávněna k přístupu k Vašemu vozidlu přes zákaznický portál nebo přes aplikaci Car-Net.

1. Potřebuji pro využívání služeb e-Remote speciální typ mobilního telefonu?

Potřebujete chytrý telefon s přístupem k internetu, který je vybaven operačním systémem iOS nebo Android. Kompatibilitu Vašeho telefonu se systémem e-Remote si můžete ověřit na příslušném seznamu.

2. Jak získám aplikaci, kterou potřebuji pro ovládání služeb e-Remote z mého chytrého telefonu?

Aplikaci „Volkswagen Car-Net e-Remote App“ si můžete stáhnout ze stránek obchodu Apple App Store nebo Google Play.

3. Jak připojím chytrý telefon ke svému vozu?

Jakmile si na zákaznickém portálu úspěšně vytvoříte uživatelský profil, můžete si nainstalovat příslušnou aplikaci a spárovat svůj telefon s uživatelským účtem. Pro tento účel budete potřebovat své uživatelské jméno, které je totožné s Vaší emailovou adresou, a heslo, které jste zadali během procesu registrace.

Následující informace se vztahují na Golf GTE a modely e-Golf vyrobené v období do 45. týdne 2015 a na všechny modely e-up!: Jakmile si na zákaznickém portálu úspěšně vytvoříte uživatelský účet a zadáte svůj osobní PIN kód, můžete si nainstalovat aplikaci a propojit svůj chytrý telefon s uživatelským účtem. Pro tento účel budete potřebovat své uživatelské jméno, které je totožné s Vaší emailovou adresou, a PIN kód, který jste zadali během procesu registrace.

4. Mohou mé vozidlo prostřednictvím chytrého telefonu ovládat jiní lidé?

Ovládání Vašeho vozidla navazuje na Váš uživatelský účet. Pokud neposkytnete přístup ke svému uživatelskému účtu nikomu dalšímu nebo nepřidáte dalšího autorizovaného řidiče, nikdo jiný nebude mít možnost Vaše služby využívat. V rámci uživatelského nastavení jste oprávněni zaregistrovat dalšího autorizovaného uživatele. Tento autorizovaný uživatel získá přístup ke všem funkcím.

5. Jak zjistím, že můj vůz úspěšně provedl akci, kterou jsem mu prostřednictvím aplikace zadal(a)? Jedná se například o nabití akumulátoru, zapnutí klimatizace atd.

Po provedení akce se na webových stránkách nebo v aplikaci změní zobrazení stavu.

Správa akumulátoru

1. Jak moc aktuální jsou informace o úrovni nabití akumulátoru a zobrazený dojezd?

Zobrazené informace jsou obvykle aktuální. Po vypnutí zapalování se automaticky přenesou informace o stavu při poslední aktualizaci před vypnutím zapalování. Pokud chcete znát aktuální informace, můžete je kdykoli získat stisknutím tlačítka „Aktualizovat“ v rozhraní webového portálu nebo aplikace.

Prosím pamatujte, že pro odeslání aktuálních informací na požádání využívá Váš vůz elektrickou energii dodávanou 12 V akumulátorem vozidla. Pravidelné odpovídání na Vaše žádosti tento 12 V akumulátor postupně vybíjí.

Abychom Vám pomohli chránit 12 V akumulátor před vybitím, je počet odpovědí na Vaše žádosti odeslané po vypnutí zapalování omezen.

2. Odesílá můj vůz během dobíjení také aktuální informace o stavu nabití?

Ano. Vůz odesílá pravidelné aktualizace s informacemi o stavu nabíjení, o aktuálním dojezdu a o době, která zbývá do kompletního nabití akumulátoru. Přístup k těmto informacím je jednoduchý, stačí otevřít aplikaci Car-Net nebo se přihlásit prostřednictvím webového portálu. Pokud již jste přihlášeni v aplikaci nebo na webovém portálu, stačí pro získání aktuálních informací obnovit stránku.

3. Musím ukončit proces nabíjení akumulátoru, který jsem spustil(a) ve webovém rozhraní, opět prostřednictvím webového portálu nebo ho mohu zrušit ručně?

Proces můžete ukončit také ručně. Proces nabíjení ukončíte uvolněním konektoru prostřednictvím dálkového ovládání vozu.

4. Za jakých podmínek dojde k ukončení nabíjení akumulátoru?

Proces nabíjení vysokonapěťového akumulátoru je obvykle přerušen za následujících okolností:

- Není k dispozici dodávka elektřiny nebo došlo k nějaké technické poruše

- Funkce automatického uvolnění konektoru nefunguje

- Konektor pro nabíjení akumulátoru nebyl k vozidlu vůbec připojen nebo byl vyjmut

5. Informace ve voze se liší od informací zobrazených v aplikaci. Co může být příčinou?

Za normálních okolností vozidlo automaticky odešle aktuální informace na server Car-Net hned po vypnutí zapalování. Nicméně, za určitých podmínek nemusí mít vozidlo po vypnutí zapalování k dispozici datové připojení (například pokud je vůz zaparkován v podzemní garáži nebo v hustém lese). V takovém případě nemá server Car-Net aktuální informace k dispozici a tím pádem je ani nemůže odeslat do aplikace nebo na webový portál.

6. Pokud prostřednictvím aplikace změním nastavení a příkazy, a pak provedu na webovém portálu další změny, co z toho bude mít prioritu?

Prioritu mají vždy poslední úpravy nastavení a příkazů. Pokud například doma provedete nějaké nastavení, které prostřednictvím aplikace změníte, bude mít přednost změna zadaná prostřednictvím aplikace.

Programování času odjezdu

1. Jaké výhody tato služba při nastavování nabíjení nebo klimatizace nabízí oproti ručnímu nastavení?

Pokud si naprogramujete dobu odjezdu, nebudete už muset denodenně řešit nastavování klimatizace.

Jestliže necháváte vůz nabíjet přes noc, obvykle je zde také výhoda nižší sazby za elektřinu. V závislosti na Vaší smlouvě na dodávku elektřiny můžete mít v určitých částech dne odběr elektřiny levnější (tzv. noční proud). V rámci programování nabíjení můžete nechat vůz nabíjet právě v době, kdy platí nižší sazba za elektřinu.

2. Mohu naprogramovat nabíjení v rámci pravidelného rozvrhu?

Ano. Nabíjení můžete naprogramovat v rámci pravidelného rozvrhu nebo jako samostatné úkony. Při nastavování pravidelného rozvrhu můžete zohledňovat různé dny, např. víkendy nebo pouze středy a pátky.

3. Kolik časů odjezdu mohu naprogramovat?

Můžete naprogramovat až tři časy odjezdu.

4. Je třeba při využívání služby „Programování času odjezdu“ zohledňovat nějaké další faktory?

Doba zahájení nabíjení a Vaše nastavení budou přizpůsobeny okolním podmínkám (např. stav nabití akumulátoru, venkovní teplota atd.). Za normálních okolností se však systém aktuálním podmínkám přizpůsobí. Např. se automaticky spustí v závislosti na příslušných faktorech tak, aby bylo zajištěno, že v bude v době odjezdu akumulátor nabitý na potřebnou úroveň a zároveň bude v interiéru požadovaná teplota.

5. Jakým způsobem si mohu nastavit dobu odjezdu?

Stejně jako je tomu u ostatních služeb Car-Net, i zde lze nastavení provést prostřednictvím aplikace pro mobilní zařízení nebo v rámci uživatelského účtu na zákaznickém portálu. Čas odjezdu můžete zadat také přímo ve voze.

6. Pokud prostřednictvím aplikace změním nastavení a příkazy, a pak provedu na webovém portálu další změny, co z toho bude mít prioritu?

Prioritu mají vždy poslední úpravy nastavení a příkazů. Pokud například doma provedete nějaké nastavení, které prostřednictvím aplikace změníte, bude mít přednost změna zadaná prostřednictvím aplikace.

Klimatizace

1. Jaké výhody tato služba nabízí?

Mimo to, že budete nastupovat do vozu, jehož interiér byl zahřátý nebo ochlazený na ideální teplotu, je další z hlavních výhod také to, že se pro klimatizování vozu využívá externí zdroj napájení. Využívání klimatizace za jízdy zvyšuje spotřebu elektrické energie a tím pádem také snižuje dojezd vozidla. Využití této funkce může znamenat obrovský rozdíl, což platí především při velkých teplotních rozdílech (intenzivní vyhřívání interiéru v zimě nebo intenzivní ochlazování interiéru v létě). Pokud necháte interiér vozu klimatizovat prostřednictvím aplikace v době, kdy je vůz připojen ke zdroji napájení, nebude se zbytečně vybíjet akumulátor a Vy pak budete mít k dispozici plný dojezd.

2. Bude se interiér vozu ochlazovat či vyhřívat, i když nebude připojen ke zdroji elektrické energie?

Ano, pokud k dáte v nabídce nastavení souhlas k zapnutí klimatizace bez externího zdroje napájení tím, že potvrdíte příslušnou možnost v nabídce „Vehicle air conditioning“ (Klimatizace vozidla).

Prosím pamatujte, že pokud necháte vůz klimatizovat v době, kdy není připojen k externímu zdroji elektrické energie, může se jeho dojezd snížit až o 7 km.

3. Jak dlouho obvykle proces ohřátí/ochlazení vozu trvá?

Vzhledem k tomu, že doba ohřátí/ochlazení interiéru závisí na teplotním rozdílu, nelze potřebnou dobu určit. Nicméně, pokud je vůz připojen k externímu zdroji elektrické energie, maximální doba, po kterou je klimatizace zapnutá, je 30 minut. Pokud vůz není připojen k elektrické síti, poběží klimatizace maximálně 10 minut. Dosažení požadované teploty uvnitř vozu záleží na maximální době provozu klimatizace a na teplotě uvnitř vozu a mimo něj.

4. Je funkce „Vyhřívání oken“ k dispozici pro všechna vozidla?

Ne, dostupnost této funkce závisí na konkrétním vozidle. Potřebné informace si prosím ověřte u svého autorizovaného dealera Volkswagen.

5. Na která okna se vztahuje funkce „Vyhřívání oken“?

Vyhřívání se vztahuje na čelní sklo a zadní okno.

6. Mohu funkci vyhřívání oken aktivovat i v případě, že nebude zapnuta klimatizace?

Klimatizaci a funkci „Vyhřívání oken“ lze ovládat nezávisle na sobě.

Stav elektromobilu

1. Ke kterým informacím mám přístup?

Prostřednictvím této služby můžete zjistit aktuálně ujetou vzdálenost (km), úroveň nabití akumulátoru a zbývající dojezd.

2. Jsou zobrazené informace aktuální?

Zobrazené informace jsou obvykle aktuální. Po vypnutí zapalování se automaticky přenesou informace o stavu při poslední aktualizaci před vypnutím zapalování. Pokud chcete znát aktuální informace, můžete je kdykoli získat stisknutím tlačítka „Aktualizovat“ v rozhraní webového portálu nebo aplikace.

Prosím pamatujte, že pro odeslání aktuálních informací na požádání využívá Váš vůz elektrickou energii dodávanou 12 V akumulátorem vozidla. Pravidelné odpovídání na Vaše žádosti tento 12 V akumulátor postupně vybíjí.

Abychom Vám pomohli chránit 12 V akumulátor před vybitím, je počet odpovědí na Vaše žádosti odeslané po vypnutí zapalování omezen.

3. Informace ve voze se liší od informací zobrazených v aplikaci. Co může být příčinou?

Za normálních okolností vozidlo automaticky odešle aktuální informace na server Car-Net hned po vypnutí zapalování. Nicméně, za určitých podmínek nemusí mít vozidlo po vypnutí zapalování k dispozici datové připojení (například pokud je vůz zaparkován v podzemní garáži nebo v hustém lese). V takovém případě nemá server Car-Net aktuální informace k dispozici a tím pádem je ani nemůže odeslat do aplikace nebo na webový portál.

Informace o jízdě

1. Jaká data budou zaznamenávána a já si je mohu prostřednictvím této služby prohlížet?

Služba „Informace o jízdě“ zobrazuje průměrnou dobu trvání cesty, rychlost, vzdálenost uraženou v rámci cesty a průměrnou spotřebu paliva. Mimo to získáte možnost individuálně si prohlížet také informace o předchozích cestách/dnech. Ty se budou zobrazovat ve formě tabulky. Abychom Vám pomohli využívat Váš vůz efektivněji, můžete si prohlédnout také informace o dalších elektrických spotřebičích ve voze (např. audio systém, klimatizace nebo světla).

2. Mohu si nastavit zobrazení informací dle svých požadavků?

Ano, zobrazení informací si můžete upravit na základě spotřeby, ujeté vzdálenosti a době jízdy.

3. Jsou jízdní informace na webovém portálu uloženy déle než v aplikaci?

Ne, v aplikaci i na webovém portálu jsou informace uloženy po stejnou dobu.

4. Mohu informace o jízdě resetovat nebo smazat?

Ano, informace o jízdě můžete prostřednictvím příslušné funkce v aplikaci nebo na webovém portálu resetovat/smazat.

5. Mohu si jízdní informace uložit v počítači nebo si je vytisknout?

Ne, to bohužel není možné.

Místo posledního parkování

1. Jak přesné je zobrazení polohy posledního parkování?

Přesnost zaměření polohy, kde je vůz zaparkován, je díky GPS systému obvykle přesná na 5 až 10 metrů. Pravdou však je, že mohou být tato data nepříznivě ovliněna celou řadou faktorů. Vzhledem k tomu systém nikdy nemůže garantovat, že bude místo posledního parkování zjištěno zcela přesně. Přesnost GPS ovlivňuje spousta faktorů. Například pokud je vůz zaparkován v podzemní garáži, nemusí zde být žádný GPS signál.

2. Dokáže mě tato služba navést k vozidlu i když jdu pěšky?

Ano, tato aplikace Vám ukáže nejkratší cestu k vozidlu, čímž Vám ušetří čas, který byste jinak strávili jeho hledáním.

3. Bude tato služba fungovat i v zahraničí?

Ano, vůz dokáže odesílat informace o své poloze i v zahraničí. Pokud máte pro svůj chytrý telefon aktivovaný potřebný datový roaming, aplikace bude v zahraničí fungovat běžným způsobem.

Prosím pamatujte, že se Vám může využívání datových služeb v zahraničí prodražit.

4. Nevidím místo posledního parkování nebo je poloha zaparkovaného vozidla určena špatně. Co může být příčinou?

Za normálních okolností vozidlo automaticky odešle aktuální informace na server Car-Net hned po vypnutí zapalování. Nicméně, za určitých podmínek nemusí mít vozidlo po vypnutí zapalování k dispozici datové připojení (například pokud je vůz zaparkován v podzemní garáži nebo v hustém lese). V takovém případě nemá server Car-Net aktuální informace k dispozici a tím pádem je ani nemůže odeslat do aplikace nebo na webový portál.

5. Mohou ostatní lidé zjistit, kde parkuji, nebo získat přístup k informacím o mém voze?

Ne, pokud v rámci webového portálu neaktivujete další autorizované uživatele, nebude mít k informacím o vozidle nikdo jiný přístup.

Dveře a světla

1. Na které dveře se tato funkce vztahuje?

Zobrazuje se stav všech bočních dveří, dveří zavazadlového prostoru a kapoty. Na základě různých statusů zjistíte, zda jsou dveře otevřené nebo zavřené a zda je vůz odemčený či zamčený. Symbol zámku značí, že je vůz zamčený.

2. Jakých světel se tato funkce týká?

Pokud jde o světla, zobrazuje se stav všech externích světel. V potaz není bráno pouze osvětlení interiéru.

3. Mohu vypnout světla nebo zamknout vůz prostřednictvím aplikace nebo webového portálu?

Prostřednictvím aplikace a webového portálu nelze vypnout světla ani zamknout vůz. Abyste tak mohli učinit, musíte se nacházet v blízkosti vozidla.

4. Pokud mi aplikace řekne, že jsou dveře stále otevřené nebo stále svítí světla, mohu tento stav změnit prostřednictvím aplikace nebo musím dojít do blízkosti vozu?

Prostřednictvím aplikace a webového portálu nelze vypnout světla ani zamknout vůz. Abyste tak mohli učinit, musíte se nacházet v blízkosti vozidla.

Prosím, vyberte si model:

e-up!¹
e-Golf²
Golf GTE³
Golf GTI⁴
Golf GTD⁵
Golf R⁶
Golf Variant
Golf Sportsvan
Touareg
Touran
Polo
Passat
Passat GTE⁸
Passat Variant
Passat GTE Variant⁹
Passat Alltrack
The Beetle
The Beetle Cabriolet
Golf Cabriolet
Tiguan
Nový Tiguan
Sharan
Volkswagen CC
Jetta
Scirocco
Nový Arteon

Užitkové vozy Volkswagen:

Amarok
Caddy
California
Caravelle
Crafter
Multivan
Transporter

Zvolte prosím požadovaný model:

e-up!¹
e-Golf²
Golf GTE³
Golf GTI⁴
Golf GTD⁵
Golf R⁶
Golf
Golf Variant
Golf Sportsvan
Touareg
Touran
Polo
Passat
Passat GTE⁸
Passat Variant
Passat GTE Variant⁹
Passat Alltrack
The Beetle
The Beetle Cabriolet
Golf Cabriolet
Tiguan
Nový Tiguan
Sharan
Volkswagen CC
Jetta
Scirocco
Nový Arteon

Užitkové vozy Volkswagen:

Amarok
Caddy
California
Caravelle
Crafter
Multivan
Transporter